Finans Norge anslår at erstatningene for skadene som er meldt inn er på rundt 500 millioner kroner. I tillegg kommer skader på en rekke biler og båter. Summen baserer seg på tall fra Finans Norge og Norsk Naturskadepool.

Bakgrunnen for flommen var at det i løpet av den første helgen i oktober og den påfølgende mandagen falt dobbelt så mye nedbør over Aust- og Vest-Agder som det vanligvis gjør i løpet av hele september eller oktober. Det førte til ekstremt høy vannføring og omfattende skader i de to fylkene. Deler av Rogaland ble også rammet av flommen.

– Vann gjør ofte svært stor skade. Det tar gjerne lang tid å tørke opp, så vann er mer krevende enn vind når det gjelder reparasjon og gjenoppbygging i etterkant av uværet, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge.

Hun sier at tallene de nå går ut med er foreløpige og kommer til å endre seg. Forsikringsselskapene har styrket bemanningen for å hjelpe de berørte.

Finans Norge administrerer Norsk Naturskadepool, der alle skadeforsikringsselskaper i Norge er medlemmer. Tallene inkluderer ikke skader på biler, båter, campingvogner eller skader på infrastruktur.(Vilkår)

40 typer snø på lager
Stuntmann og effektmaker Pål Hverven mer enn doblet omsetningen på å levere snø og våpen til Nesbø-filmen «Snømannen».
02:05
Publisert: