Havet og luften varmes opp som følge av økt innhold av klimagasser i atmosfæren. En konsekvens av dette er en storstilt nedsmelting av isen på Jorda. Små og store isbreer krymper, havisen i Arktis blir tynnere og mindre i utstrekning, snøen smelter tidligere om våren, og permafrosten smelter i store deler av nordområdene.

I