For tre år siden ble det gjort beregninger over hvorfor forsuringen skjer i deler av Norskehavet. Men en fersk rapport, som legges fram torsdag, viser at utviklingen går raskere i dypvannet enn hva som tidligere er målt.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) finner det urovekkende.

– Økt forsuring kan forandre livet i havet over tid. Det kan påvirke deler av grunnlaget for næringsvirksomhet langs kysten. Dette understreker alvoret i de klimaendringene vi står overfor, sier han.

Særlig sårbare

Langs norskekysten finnes det rike forekomster av kaldtvannskorallrev. Disse er sårbare når havet blir surere og kan i verste fall dø ut eller bli utkonkurrert av arter som tåler forsuringen bedre.

Helgesen påpeker at konsekvensene er svært alvorlige om korallrevene dør ut.

– De er viktige for økosystemet i havet og sørger for mat og levested for mange andre arter, som brosme, sei og uer, sier han.

Prosessen med forsuring skjer ved at deler av CO2-utslippene til atmosfæren tas opp og lagres i verdenshavene. Resultatet er at havet blir surere, påpekes det i rapporten.

I tillegg har kaldere vann evne til å ta opp mer CO2 enn varmere vann. De norske områdene er derfor spesielt sårbare, særlig havområdene lengst i nord.

– Store konsekvenser

Økt nedbør, issmelting og avrenning fra elver svekker dessuten havets evne til å nøytralisere forurensningen, påpeker klimaministeren.

– Forsuringen av havet kan få store konsekvenser for miljøet i de arktiske havene som allerede er påvirket av stigende temperaturer og smeltende sjøis, sier Helgesen.

Rapporten blir lagt fram på fagdag i regi av Miljødirektoratet og Bjerknessenteret torsdag.

Havforskningsinstituttet, Norsk institutt for vannforskning og Uni Research har overvåket havforsuring i alle norske havområder på oppdrag for Miljødirektoratet siden 2010.(Vilkår)