Regjeringen har som målsetning at man innen 2030 skal kutte utslipp fra såkalt ikke-kvotepliktig sektor, som vil si transport, landbruk, avfall og bygg og anlegg ned med 45 prosent, sammenlignet med 2005, skriver NRK.

Dette tilsvarer 40 millioner tonn CO2 over ti år.

Regjeringen har i den anledning bestilt en liste med forslag til mulige tiltak som kan bidra til å nå dette målet fra Miljødirektoratet. I dag blir rapporten, som har fått navnet Klimakur 2030, overrakt klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

Klimakur 2030 er utarbeidet av – og vil bli presentert av – en faggruppe der Miljødirektoratet har ledet og koordinert arbeidet. Gruppen består ellers av Vegdirektoratet, Kystverket, Landbruksdirektoratet, Norges vassdrags- og energidirektorat og Enova, skriver regjeringen på egne nettsider.

Faggruppen har analysert mulighetene for kutt og tiltakskostnader for or alle ikke-kvotepliktige utslipp. I tilleg er barrierer og mulige virkemidler for å utløse utslippskuttene vurdert.

Miljødirektoratet lister opp flere forslag til hva som kan kuttes. De mener blant annet at det kan kuttes 11,8 millioner tonn CO2-ekvivalenter i veisektoren gjennom ytterligere elektrifisering av biler og vare- og tungtransport, skriver NTB.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.