I forrige uke vedtok EU et mål om å redusere egne klimautslipp med minst 40 prosent innen 2030 sammenlignet med 1990-nivået. Hele reduksjonen skal tas internt i Europa, det vil si at EU ikke vil bruke FNs klimakvoter for å nå målet.