I budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og Venstre/KrF er alle påplussinger dekket inn, krone for krone.

Én av postene som er blitt kuttet for å få plass til samarbeidspartienes prioriteringer, er en bevilgning på 306,3 millioner kroner til kjøp av klimakvoter.

Staten kjøper klimakvoter i FN-systemet for å oppfylle internasjonale klimaforpliktelser, og ifølge klimaminister Tine Sundtoft (H) har Stortinget kuttet så mye at hun ikke kan betale for de kvotene hun skal kjøpe neste år.

«Ikke