Tvilsomt: Storeier i Yara, Kommunal Landspensjonskasse (KLP), vil kaste styreleder Bernt Reitan. KLP tviler på om det er samsvar mellom Yaras handlinger og selskapets egne antikorrupsjonsregler.

I nærmere tre år har Kommunal Landspensjonskasse (KLP) fulgt med på korrupsjonssaken i Yara. Før jul intensiverte de sine egne undersøkelser. KLP, som er blant de største aksjonærene i selskapet, stilte en rekke konkrete spørsmål til Yara-ledelsen.

Nå har KLP fått svar, og har selv konkludert: KLP mener deler av styret i Yara bør byttes ut.

KLP ønsker blant annet å bytte ut styreleder Bernt Reitan.

– Styreleder må bære ansvaret for den tvilen vi har til at saken ikke er håndtert tilstrekkelig, og at den ikke har fått tilstrekkelige konsekvenser. Utover det vil vi ikke gå inn på enkeltmedlemmer i styret, sier Jeanett Bergan, leder for ansvarlige investeringer i KLP.

Manglende samsvar
– Det er deres vurdering. Jeg mener at vi har gjort et veldig omfattende arbeid for å rette opp det som det vises til. Vi har hatt møter med dem. Vi har redegjort for det også i brev. Forøvrig har jeg ikke noen kommentar nå før jeg har fått sett hva som står der, sier Yara- styreleder Bernt Reitan til DN.

Ifølge KLP er selskapet som aksjonær i tvil om hvorvidt det børsnoterte gjødselskapet, hvor staten eier 36 prosent, følger sitt eget anti-korrupsjonsregelverk. Det går frem av et debattinnlegg i dagens DN. KLP eier rundt en prosent av aksjene, og er tredje største, norske aksjonær i Yara etter staten og Folketrygdfondet.

– Vi anerkjenner at selskapet har gjort mye bra, og at det er kommet på plass et godt regelverk. Men vi ser samtidig at handlinger og regler ikke står i stil, sier Bergan til DN.

I innlegget peker KLP på tvil knyttet til:

* Manglende reaksjon på varsler om mulig korrupsjon.

* Sentral plassering av siktede ansatte.

* Avgang av sentrale medarbeidere innenfor etikk- og kontrollområdet.

* Ytterligere problematiske transaksjoner.

– I hvilken periode mener KLP det har vært manglende samsvar mellom handling og regler?

– Dette er en sak som har strukket seg over lang tid. Vi har dannet oss et helhetsinntrykk av hele denne perioden, sier Håvard Gulbrandsen, administrerende direktør for KLP Kapitalforvaltning.

– Blant annet gikk det tre år fra ledelsen fikk varsel om mistanker om korrupsjon, til den meldte fra, sier Bergan.

Møtte valgkomiteen
KLP hadde i forrige uke et møte med valgkomiteen i Yara. Der uttrykte KLP synspunkter og tvil:

– Vi mener det er til det beste for selskapet å gjøre endringer i styret. Så er det opp til valgkomiteen å sette sammen et styre som det skal stemmes over på neste generalforsamling, og som er tilstrekkelig uavhengig og har den nødvendige distansen, sier Bergan.

– Hva mener dere med «tilstrekkelig uavhengig» styre?

– Det handler blant annet om hvilke innsikt man har hatt til saken, på hvilke tidspunkt, og om man har hatt nødvendig avstand. Det er viktig å vurdere styrets tidligere oppgaver, verv og roller, sier direktør for KLP Kapitalforvaltning, Håvard Gulbrandsen.

– Haslestad var selv styremedlem i Yara før han ble konsernsjef i 2008?

– At noen går fra et styre og blir administrerende direktør kan skape utfordringer. På generelt grunnlag kan jeg si at det er noe vi synes kan være problematisk. Vi mener et styre bør være sterkt og uavhengig, sier Bergan.

«Alvorlig»
I sitt svarbrev til KLP kom Yara med kritikk av måten KLP hadde undersøkt saken på. Yara mente KLP burde gått veien om styreleder og administrerende direktør, istedenfor å ta kontakt med styremedlemmer og tidligere Yara-ansatte.

– Hva synes dere om denne kritikken?

– Vi synes det er helt greit med en slik diskusjon. Men vi mener samtidig sterkt at det er vår rett og plikt som eier å hente informasjon, også utenfor selskapet, så lenge vi gjør det på en ordentlig måte. Det mener vi at vi har gjort. Det er viktig å ikke glemme at dette er en stor og alvorlig sak, og det er det som er vårt bakteppe. Det er ikke dagligdags, sier Gulbrandsen.

– Har dere fått tilstrekkelig informasjon fra Yara?

– Vi har, over flere år, hatt møter med Yara og de har vært imøtekommende med å svare på spørsmål. I høst kom det medieoppslag som gjorde at vi ønsket mer informasjon. Vi tok kontakt med noen utenfor de vanlige, formelle kanalene. Det som dukket opp i disse samtalene var så alvorlig at vi så behov for å undersøke mer, sier Bergan.

«Har fått et varsel»
Styreleder i Yara, Bernt Reitan, hadde en rekke lederstillinger i Elkem før han ble medlem av konsernledelsen i det børsnoterte amerikanske selskapet Alcoa. Siden 2009 har han vært medlem av Yara-styret. I 2012, midt under korrupsjonsetterforskningen av Yara, tok Reitan over som styreleder i Yara. Han etterfulgte da Øivind Lund som hadde vært styreformann siden Yara ble børsnotert i 2004.

– Jeg har fått et varsel om at KLP kommer med noe. Når det gjelder min rolle må du snakke med valgkomiteen. Det er valg i mai, og arbeidet pågår nå, sier Reitan til DN.

– Vil du ta en ny periode som styreformann?

– Jeg vil ikke forholde meg til deg, men til valgkomiteen. Det er valgkomiteen som gjør sitt arbeid nå, sier Reitan.

– Har du gitt noen beskjed til valgkomiteen?

– Nei, jeg har ikke hatt møter med dem nå. Jeg skal ha møte med valgkomiteen senere i måneden, sier styrelederen.

Valgkomiteen i Yara er ledet av Eva Lystad. Medlemmer er Thorunn Kathrine Bakke fra Nærings- og Fiskeridepartementet, Anne Carine Tanum og Ann Kristin Brautaset fra Folketrygdfondet.

Venter svar
Også Folketrygdfondet, som er Yaras nest største aksjonær med 6,4 prosent av aksjene, har bedt om mer informasjon om korrupsjonssaken fra Yara. I tillegg har næringsminister Monica Mæland bedt om et møte med advokat Jan Fougner, som på oppdrag fra Yara har gransket mistankene i selskapet. Granskningsrapporten er aldri blitt offentliggjort.– På bakgrunn av at vi mener vi ikke har fått tilstrekkelig informasjon, har vi bedt styret i Yara legge frem en oppsummering av korrupsjonssaken og begrunnelse for å akseptere foretaksboten. Vi avventer nå at styret behandler vår forespørsel så raskt som mulig. Vi avventer nå styrets svar, sier administrerende direktør Olaug Svarva i Folketrygdfondet.

line.dugstad@dn.no morten.anestad@dn.no

Les også: Yara droppet å svare på spørsmål om tvilsomme utbetalinger i Sveits


<b>Overførte 800 mill. til ukjent Kypros-selskap</b>
(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.