Borgarting lagmannsrett konkluderte med at Sparebank 1 Finans Nord-Norge ikke ble tilstrekkelig advart mot risikoen i en helikopterforsikring, skriver Rett24.

I 2013 kjøpte selskapet et helikopter og leaset det til CHC. Selskapet kjøpte en restverdiforsikring, men forsikringen gjaldt ikke om CHC skulle bli insolvent, altså betalingsudyktig. I prosessen bisto Kluge.

Oljeprisfallet i 2014 og Turøy-ulykken i 2016 bidro til at CHC ble insolvent. Dermed satt Sparebank 1 Finans Nord-Norge igjen med et helikopter de måtte selge med et stort tap.

Lagmannsretten konkluderte med at advokatrådgivningen var mangelfull, men siden banken også hadde opptrådt uforsvarlig, ble erstatningen avkortet med 25 prosent.

Med forsinkelsesrente fra 2017 blir summen på snaut 155 millioner kroner.

Fornøyd med dommen

Bankens prosessfullmektig, Pål Martin Abell i Advokatfirmaet Haavind, sier de er fornøyd med resultatet i lagmannsretten.

– Saken gjelder rådgivning om et omfattende og komplisert avtaleverk og hvilke krav som da stilles til advokatens utførelse av oppdraget. Lagmannsrettens dom er grundig og velskrevet, sier Abell til DN.

Managing Partner i Kluge, Bjørnar Alterskjær, sier de er uenige i dommen og nå vil vurdere om det er grunnlag for å anke.

– Vi er naturligvis skuffet over at lagmannsretten kom til en annen konklusjon enn tingretten, der vi ble frifunnet, sier Alterskjær.

Reduserte erstatningskravet

Alterskjær påpeker samtidig at det følger av dommen at både klienten og advokatfirmaet kunne ha gjort en bedre jobb, og viser til lagmannsrettens beslutning om å redusere erstatningskravet med 25 prosent.

Lagmannsretten mener det var «uforsvarlig av (banken) som et finansforetak å la et så stort og betydningsfullt engasjement på et nytt område bli organisert på en slik måte».

Alterskjær sier det uansett er synd og uheldig å ha en slik sak mot en klient.

– Vi skulle gjerne ha vært foruten hele saken.

I 2019 ble Kluge dømt til å betale 75 millioner kroner i erstatning til Sparebank 1 SR-Bank i en lignende sak. Bankens uaktsomhet gjorde at erstatningen da ble avkortet med 60 prosent.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.