Kommentarene på de britiske velgernes beslutning om å melde landet ut av EU har stort sett vært negative og har fokusert på økonomiske og politiske risikofaktorer. Forbausende få har pekt på de mulighetene denne situasjonen innebærer. Selvfølgelig er det ikke vanskelig å få øye på risikofaktorene.