– Han kan bygge seg opp igjen. Det er et langsiktig, men ikke umulig prosjekt, sier Heidar, som jobber ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo til NTB.

Ulike versjoner

Trond Giske og Ap-leder Jonas Gahr Støre har ulike versjoner av hva som førte til Giskes avgang. Giske kunngjorde på Facebook søndag kveld at han trekker seg som nestleder i Arbeiderpartiet, og at han stiller sin rolle som finanspolitisk talsmann til disposisjon. Samtidig avviste han overfor NTB at det skjedde etter press fra Støre eller andre i partiledelsen.

Støre var på sin side tydelig på at han hadde gitt Giske klare råd om å gå av. Etter det NTB kjenner til, ville Ap-lederen mandag gi Aps sentralstyret beskjed om at Giske var ferdig som nestleder. Ved å trekke seg, unngikk Giske å bli avsatt.

Knut Heidar, professor i statsvitenskap ved UiO.
Knut Heidar, professor i statsvitenskap ved UiO. (Foto: Fartein Rudjord)

Heidar er imidlertid usikker på om det er en reell strid om virkelighetsforståelsen mellom de to, og i hvilken grad den vil være utslagsgivende for Giskes fremtid i partiet

– For det første må man fastslå om det er en strid om de to versjonene. Det er ikke gitt at et råd er et diktat, selv om det er vanskelig når det er partileder som råder, sier han.

Håndtering avgjørende

Om Giske fortsatt vil ha en fremtid i toppolitikken, avhenger både av karakteren og omfanget av varslingssakene og hvordan han håndterer disse videre, mener professoren.

– Det vil være mer avgjørende på lang sikt og kommer an på om han velger en konfronterende eller beklagende stil, sier han.

Romsligheten i Arbeiderpartiet vil også være avgjørende, mener Heidar.

– Det handler jo om slik adferd har vært et allment problem i partiet, eller noe Giske alene har stått for. Dersom det er et allment problem, blir det litt mindre rimelig å legge alt ansvar og alle konsekvenser på Giske alene, mener statsviteren.(Vilkår)

Heiser de ansattes pulter opp i taket på slaget 18
I det nederlandske reklamebyrået Heldergroen har de et knep som gjør at de ansatte ikke kan jobbe lenger enn til normalarbeidsdagens slutt.
01:59
Publisert: