Hvem skal betale?

Kollektivtrafikken bør få ekstra høy prioritet i ny Nasjonal transportplan. Og vi må finne ut hvordan den skal finansieres.

Publisert: Oppdatert:

«Fylkeskommunene har ingen muligheter for å dekke forventede kostnadsøkninger med dagens nivå på frie inntekter, og den såkalte Belønningsordningen vil heller ikke dekke fremtidige behov», skriver artikkelforfatteren.
«Fylkeskommunene har ingen muligheter for å dekke forventede kostnadsøkninger med dagens nivå på frie inntekter, og den såkalte Belønningsordningen vil heller ikke dekke fremtidige behov», skriver artikkelforfatteren. (Foto: Gunnar Blöndal)