Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har gitt klarsignal for et eget statlig selskap som skal samle alle rutedata for alle type kollektivtransport i Norge, såkalt nasjonal reiseplanlegger.

I første omgang skal det jobbes mot å samle alle ruter for alle transportselskaper i ett system, slik at man kan finne raskeste eller rimeligste reisemåte uansett hvor i landet man er, på tvers av transportselskap eller type kollektivtransport.

- Oppdatert reiseinformasjon som er lett tilgjengeleg på nett og håndholdte datamaskiner er viktig for å få enda flere til å reise med kollektivtransport. Det er også et mål at det er enklest mulig for kunden å kjøpe billett, sier Solvik-Olsen i en pressemelding.

Les også: Vil stagge rushtiden med delingsøkonomi

Starter med jernbane

Etter at jernbanereformen er gjennomført i 2018 åpnes det for flere togoperatører enn NSB i Norge. Det nye statlige selskapet skal også jobbe frem en felles billettløsning for de ulike togselskapene, så de reisende bare har én billett-app å forholde seg til.

- Med det nye selskapet sikrer vi at de reisende kan kjøpe togbillett uten å sette seg inn i hvem som trafikkerer de ulike strekningene, sier Solvik-Olsen i pressemeldingen.

NSBs eksisterende digitale billettløsning skal være utgangspunktet for den felles løsningen. Løsningen blir overført fra NSB til Samferdselsdepartementet i første halvår 2017.

På sikt er det et mål at all billettering på tvers av reisemåte kan foretas i den nasjonale reiseplanleggeren, som foreløpig heter Rutebanken.

 - Vi ser at Rutebanken og det nye selskapet for salg og billettering bygget på NSBs løsning har mange beslektede oppgaver, og regjeringen går derfor inn for å samle disse i det nye selskapet, sier samferdselsministeren.

Ifølge nettsidene til Rutebanken skal første versjon av tjenesten lanseres i løpet av 2016.

Godt tiltak

- Dette er et godt tiltak vi har etterspurt lenge. Nå er det bare å bevilge nok penger til at vi får løsningene på plass raskest mulig, så vil gevinstene komme raskt også, sier Trond Hovland i ITS Norge til DN.

ITS Norge er en organisasjon som jobber for modernisering av all transport i Norge gjennom bedre bruk av teknologi.

- Vi ønsker oss at selskapet som opprettes setter ut regionale oppdrag på anbud så vi unngår sentralisering og utviklingen kan drives frem parallelt i stedet for sekvensielt. Når ruteplanleggingen er på plass går det også raskere å få på plass felles billettering, sier Hovland.

Selv om dette kan bety betydelige investeringer i en tidlig fase er den samfunnsøkonomiske verdien høy, og kostnaden lav sammenlignet med andre trafikktiltak.

- Man kan gjøre mye på it-siden for prisen av noen meter motorvei, sier Hovland.

Les også:
Bompengene fortsetter å øke med Frp-statsråd
Kongsberg får buss uten ratt og pedal  
(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.