Eva Grinde

Kommentator i Dagens Næringsliv

Eh, «fast midlertidig» stilling? Her må nok noen med høy akademisk kompetanse forklare.

Kravet om at alle forskere skal ha fullt statlig stillingsvern, er hinsides. Men dagens brutale system har forbedringspotensial.

Publisert: Oppdatert:

Fast midlertidig forsker i dykkemedisin ved NTNU i mer enn ti år Ingrid Eftedal, er sagt opp av arbeidsgiver. Årsaken er at hun ikke har hentet inn egne lønnsmidler lenger enn til september.
Fast midlertidig forsker i dykkemedisin ved NTNU i mer enn ti år Ingrid Eftedal, er sagt opp av arbeidsgiver. Årsaken er at hun ikke har hentet inn egne lønnsmidler lenger enn til september. (Foto: NTNU)