Det er ikke «Make America Great Again», men nesten: Gemeinsam. Europa wieder stark machen er det offisielle mottoet når Tyskland i juli tar over det halvårlige formannskapet i EU.

På dagsordenen står grønt skifte, digitalisering, brexit, å bekjempe udemokratiske tendenser i Ungarn og Polen, samt migrasjon.