Anita Hoemsnes

Kommentator i Dagens Næringsliv

Når blir første baby født hos Dr. Dropin?

Klarer ikke sykehusene å gi godt nok tilbud til fødende kvinner, vil snart en privat aktør ta over.

Publisert: Oppdatert:

Det tegnes et skremmebilde av svangerskapsomsorgen i Norge. Det kan bety flere private aktører.
Det tegnes et skremmebilde av svangerskapsomsorgen i Norge. Det kan bety flere private aktører. (Foto: Clicknique/Getty Images/Istockphoto)