Anita Hoemsnes

Kommentator i Dagens Næringsliv

Det er ikke gamle professorer som er det største problemet i norsk arbeidsliv

Å heve aldersgrensene i staten er i tråd med ønsket om at flere skal jobbe lenger. Ulempen med at noen arbeidstagere blir værende i stillingen for lenge, er ikke et argument mot økt grense.

Publisert: Oppdatert:

Ansatte innen akademia står lenger i jobb enn de aller fleste andre yrker.
Ansatte innen akademia står lenger i jobb enn de aller fleste andre yrker. (Foto: Øyvind Elvsborg)