Anita Hoemsnes

Kommentator i Dagens Næringsliv

Utopisk å tro at ledige nordmenn erstatter arbeidsinnvandringen

Hvis ledighetstrygden blir høyere enn lønnen du vil få som ansatt, er det ikke rart om motivasjonen for å flytte på seg faller kraftig.

Publisert: Oppdatert: