Selgeren er det amerikanske banksikringsfondet FDIC. Det må bokføre et anslått tap på 13 milliarder dollar, etter først å ha tatt formell kontroll over First Republic og så videresolgt banken mandag. Bankens aksjonærer og långiverne til First Republic taper alt.

The Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) måtte 10. mars overta Silicon Valley Bank (SVB). 12. mars ble også Signature Bank (SB) satt under statlig kontroll i USA. Banksikringsfondet anslår at det vil tape rundt 20 milliarder dollar på konkursen i Silicon Valley Bank, men det er ikke klart hvor stort tapet på Signature Bank blir.