Hvorfor kjøper folk kryptovalutaen bitcoin?

Er det fordi de ikke stoler på vanlige banker? Eller tror de at bitcoin er et slags digitalt «gull», som skal bevare verdien når inflasjonen stiger og det er nedgangskonjunkturer? Kanskje det er mistro til myndigheter generelt, og da særlig i undertrykkende regimer?

Nei, det er ingen av disse hyppig brukte argumentene som stemmer med virkeligheten.