Først vant de Norwegian-ansatte i tingretten, og Kjos anket. I lagmannsretten fikk den tidligere så godslige turbokapitalisten fullt medhold, hvorpå de ansatte anket og fikk saken godkjent for høyesterett. Der starter den mandag.

Tvisten står om hvorvidt pilotene og de kabinansatte er ansatt i det opprinnelige Norwegian-selskapet (Norwegian Air Shuttle – NAS), eller om datterselskapene de er omorganisert ned i, er gode nok som arbeidsgivere alene.