Det er rundt én million nordmenn som leier bolig. I løpet av de siste fem årene har andelen økt. Det er en naturlig konsekvens av boligprisene har økt og kravene til egenkapital høyere.

Det er ikke sånn at det er synd på alle som leier bolig. På ingen måte. For studenter eller andre som bor steder i en kort periode, lønner det seg ofte å leie. Fordelen med å leie er også at du kan bo i mer attraktive og sentrale strøk enn du ville hatt råd til dersom du skulle kjøpt bolig.