Åtte måneder etter at indeksen til Eiendom Norge nådde en historisk toppnotering er boligprisene nesten tilbake på samme nivå som i august 2022. Nivået i april ligger bare 0,4 prosent under toppnotering. Fra november har boligprisene økt med 2,3 prosent i gjennomsnitt.

I Sverige er utviklingen den stikk motsatte av den vi ser her hjemme. Ni måneder etter toppen har boligprisene falt litt over 11 prosent. Det samme ser vi i andre land:

  • 12 måneder etter toppen er boligprisene i New Zealand ned nesten 14 prosent.