Lavere risikovillighet blant investorene bidro til nedgang på Oslo Børs tirsdag. Scatec Solar og Yara International er imidlertid blant aksjene som steg.

Scatec-aksjen endte opp 1,52 prosent tirsdag etter at selskapet i et joint venture-samarbeid med Equinor signerte en avtale med det portugisiske selskapet Martifer Renewables for kjøpet av solenergiprosjektet Guanizuil IIA med kapasitet på 117 megawatt i San Juan, nordvest i Argentina.

Analytiker Jonas Meyer i Sparebank 1 Markets mener den aktuelle avtalen med Equinor er veldig positiv for Scatec Solar, og i tråd med løftene om å akselerere veksten i selskapet som ble annonsert på kapitalmarkedsdagen i mai.

Prosjektets verdi anslår han til om lag én krone per aksje. Videre fremhever Meyer den underliggende verdien et samarbeid med Equinor tilfører.

I 2017 inngikk de to selskapene et samarbeid i Brasil.

– Dette er det første prosjektet i Argentina sammen med Equinor og det virker som om samarbeidet fungerer godt. Med Equinor på laget kan man skaffe finansiering fort og starte med byggingen tidligere enn normalt. Så det gir verdi som er ikke er så lett å kvantifisere, sier han til TDN Direkt.

Ellers ser også Meyer et stort potensial for fornybar energi i Argentina og Sør-Amerika fremover.

– I Argentina vil man se mye vekst i fornybar energi fremover. Dette er et prosjekt på 117 megawatt, og basert på målsetninger skal det bygges ti gigawatt fornybar energi innen 2025. Det er planlagt en runde for auksjoner for prosjekter innen solenergi andre halvdel av 2018 som kan gi enda flere prosjekter til Scatec Solar, sier Meyer.

Ellers meldte Yara tirsdag morgen at selskapet har satt ny pris på produktet YaraBela Extran 33,5 i Frankrike til 263 euro per tonn. Til sammenligning satte Yara prisen på produktet til 248 euro tonnet 6. juni.

Pareto Securities viser i en kommentar til at de nye prisen er opp 40–45 tonnet fra i fjor og på linje med tilbud fra andre gjødselleverandører.

Meglerhuset fremhever at dagens prisøkning følger økende globale gjødselpriser.

Yara-aksjen steg 0,49 prosent til 345,2 kroner per aksje, omsatt for 339 millioner kroner på Oslo Børs.

For øvrig ble det tirsdag kjent at regjeringen viderefører boliglånsforskriften. Både de generelle kravene, bankenes fleksibilitetskvote og de særskilte kravene for Oslo videreføres i den nye forskriften, som skal gjelde frem til 31. desember 2019.

Fleksibilitetskvoten vil fortsatt være åtte prosent for Oslo og ti prosent for resten av landet, noe som etter Finans Norges oppfatning er for lavt, og vil stenge enkelte kredittverdige kunder ute fra boligmarkedet.

– Norske låntagere er gjennomgående kredittverdige, men samtidig svært ulike, og mange passer ikke inn i forskriftens «standardmal». Når høyst kredittverdige låntagere ikke får tilgang på lån, oppstår betydelige utilsiktede og uønskede virkninger. En økning av kvoten til 15 prosent ville ha styrket grunnlaget for et godt og forutsigbart bankhåndverk, sier administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge i en pressemelding.

Videre ber Finansdepartementet om at Finanstilsynet utarbeider utkast til forskrift som fastsetter nærmere krav til finansforetakenes utlånspraksis når det gjelder forbrukslån.

– Finans Norge støttet innføringen av retningslinjer for utlånspraksis for forbrukslån da disse ble innført. Det kan være fornuftig av hensyn til å sikre at alle foretak følger reglene at de blir fastsatt som forskrift i stedet for retningslinjer, sier kommunikasjonsdirektør Jan Erik Fåne i Finans Norge i en kommentar.

Hovedindeksen på Oslo Børs endte ned 0,41 prosent til 884,99 poeng, omsatt for 4.595 millioner kroner.(Vilkår)

– Det har vært dårlige meningsmålinger, lekkasjer fra sentralstyremøte og krangling om sommerfest. DNs politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim oppsummerer Arbeiderpartiets oppsummering
DNs politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim oppsummerer Arbeiderpartiets oppsummering.
01:43
Publisert: