Statsminister Theresa May valgte mandag å utsette den avgjørende brexit-avstemningen som var planlagt til tirsdag kveld. Statsministeren avga en erklæring i parlamentet 16.30 norsk tid. Hun vil går for tid – fremfor å oppleve et ydmykende nederlag som hun etter alt å dømme ville ha gått mot under den planlagte avstemningen.