Russisk innblanding i den amerikanske valgkampen blir stadig bedre kartlagt, det samme gjelder forsøk på å påvirke valg i en rekke europeiske land. Natos hovedkvarter blir dessuten daglig utsatt for cyberangrep.

Mindre omtalt, men det klart mest sikkerhetsmessig skadelige angrepet, skjedde imidlertid i organet som skal sørge for USAs sikkerhet – NSA, National Security Agency – i fjor.