Når graden av konkurranse skal måles i et gitt marked, brukes ofte noe som kalles for Herfindahl-Hirschman-indeksen, etter amerikaneren Orris C. Herfindahl og tyskeren Albert O. Hirschman som hver for seg laget en variant av indeksen i årene etter annen verdenskrig.