Rapporten fra den interne granskningen av hvitvaskingsskandalen i Danske Bank retter ingen sterk kritikk mot Thomas Borgen, nordmannen som inntil denne uken satt med ansvaret for Danmarks største bank.

Han får riktignok ikke rosende omtale for sin innsats for å sikre at banken han ledet overholdt reglene mot hvitvasking og terrorfinansiering; granskerne er klare på at han kunne gjort mer enn han gjorde. På den annen side finner de ikke noen holdepunkter for at Borgen forsømte sine «juridiske forpliktelser» mot banken, hverken før eller etter han ble toppsjef.