Etter snart fem år med en styringsrente under null i eurosonen er det ingen ende i sikte på minusrenter. Tvert imot venter økonomene at Den europeiske sentralbanken (ECB) senest i september vil sette renten ytterligere ned fra dagens nivå på minus 0,4 prosent.

For lav inflasjon, pluss sviktende tillit til inflasjonsmålet og markert svakere økonomiske utsikter gjør at ECB neppe har noe annet valg enn å senke rentene ytterligere.