Det internasjonale energibyrået (IEA) og Det internasjonale pengefondet (IMF) har sammen kommet med flere enn 30 spesifikke forslag til det som kalles en «bærekraftig oppgang» etter Covid19-pandemien.

Rapporten, som inngår som en del av den årlige World Energy Outlook-studien, ble publisert