Både Det internasjonale pengefondet (IMF) og Det internasjonale energibyrået (IEA) publiserte tirsdag sine store årlige rapporter. IMF analyserer den globale økonomien, mens det er energien IEA konsentrerer seg om.

Økonomi og energi henger tett sammen, både for verden som helhet og ikke minst for en stor energieksportør som Norge.