Norges Bank arrangerte torsdag et seminar om private equity, altså aksjer som ikke er børsnotert.

Regjeringen har, etter oppfordring fra banken, bedt om råd når det gjelder hvorvidt Oljefondet skal investere i slike eiendeler. De siste månedene har de ansatte i fondet reist rundt for å besøke p/e-fond, snakket med investorer og knust tall fra en næring som er kjent for å fremstille gode resultater i et enda mer flatterende lys.