Anita Hoemsnes

Kommentator i Dagens Næringsliv

Er egentlig hvitvasking så farlig?

Når den største banken i Norge får bot for å ikke følge hvitvaskingsloven og politietaten som skal stanse mistenkelige transaksjoner virker helt tannløse, er det grunn til å spørre om kampen om hvitvasking egentlig prioriteres.

Publisert: Oppdatert:

Økokrim-sjef Pål Lønseth viser hvor lite utbytte de klarer å ta inn fra hvitvasking. Nå skal det ryddes opp.
Økokrim-sjef Pål Lønseth viser hvor lite utbytte de klarer å ta inn fra hvitvasking. Nå skal det ryddes opp. (Foto: Per Ståle Bugjerde)