Ved inngangen til 2018 var det få som trodde på noen prisfest i boligmarkedet.

Av syv eksperter som Aftenposten intervjuet ved inngangen til året, spådde fire uendrede priser eller svakt fall, mens to spådde en forsiktig oppgang. Mest pessimistisk var DNB, som spådde et prisfall på 3,5 prosent. Mest optimistisk var administrerende direktør i Privatmegleren Grethe W. Meier, som trodde prisene ville øke med én prosent. Lurest var administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O.