Men det er ingen tvil om at vi ville hatt det bedre om Hans eller annet ekstremvær ikke hadde rammet oss.

Statistisk sentralbyrå (SSB) beskriver på en utmerket måte hvordan uværet påvirker nasjonalregnskapet. Jordskred, flom og oversvømmelser fører til materielle skader på bygg og anlegg.