De dramatiske brannene i Amazonas har fått bekymringen for verdens tropiske skoger til å ta av. Samtidig viser nye rapporter fra både FNs naturpanel og FNs klimapanel hvor avgjørende det er å stanse avskogingen av hensyn til både naturmangfold og klima.