Det er fire år siden en sverm på 25.000 elsparkesykler inntok Oslo som en landeplage. De oversvømte torg og parker, lå drysset i fotgjengerfelt og veikryss. Befolkningen delte seg mellom de som frydefullt suste rundt på de små lynene, og andre som forbannet dem.

Tusenvis av grønne Ryde-sykler dumpet ned i Bergen året etter, og ble selvsagt ikke tatt med større fatning. Det måtte hentes opp hundrevis av «løperhjul» folk hadde kastet i Vågen, mens kommunen like greit saksøkte Ryde i flere omganger (og tapte).