Folk kaller det fortsatt «oljemessen i Stavanger». Men helst vil ONS kalles «a global energy meeting place». Oljemessen vil ikke bare være olje. Den vil være vindmøller og sol og fornybar også. Og Statoil er blitt Equinor.

Oljemessen vil ikke bare være olje.