Alt var bedre før. Menn var ute i samfunnet og sjefet, konemor holdt seg hjemme, stullet i huset og tok seg av barna. Fant hun på noe tull (rus, manipulering, depresjon, forsøk på egen karriere, etc.), var krumspringene hennes av en slik natur at de kunne dysses ned og pakkes inn i privatlivets dunkle fred.

Etterhvert som kvinner har tatt mer for seg av samfunnsmakten, har det vokst frem en ny kategori: Ektemannen som parforholdets nummer to. Han synes å være langt mindre tam enn den gjengse, tradisjonelle konemor.