Forslaget kom i forrige uke. I årene 2021–27 ønsker Europakommisjonen å seksdoble budsjettet til Frontex, EUs grensevaktstyrke, fra tilsvarende rundt tre milliarder kroner til nær 18 milliarder. En antatt «mobil» grensevaktstyrke, som kan rykke ut dit det trengs, skal bygges opp.