For en drøy uke siden varslet Den europeiske sentralbanken (ECB) at den for første gang siden 2011 ville sette opp styringsrenten.

Inflasjonen i euroområdet passerte i mai åtte prosent og styringsrenten ligger rundt null. Det betyr at realrenten, som er det som betyr noe for økonomisk aktivitet, er sterkt negativ.