Fra mandag 5. oktober til fredag 11. desember arranger Dagens Næringsliv aksjespillet Fantasyfond. Deltagerne kan velge mellom 147 ulike aksjer. Porteføljen må inneholde minst fem og maksimalt 20 aksjer.

Hvordan skal man tenke for å vinne spillet? Hvilke fem aksjer kommer til å stige mest på ti uker? Selv om aksjespillet bare er en lek, er kursbevegelsene på Oslo Børs ramme alvor. Aksjene man kan velge mellom er notert på børsen, og det er faktiske kursendringer fra dag til dag som avgjør hvilke aksjer som gjør det best og dårligst.

DN har analysert kursbevegelsene til alle 147 valgbare aksjer over 11 perioder, hver på ti uker. Det betyr at vi har simulert 11 mulige utfall av aksjekonkurransen. For hver periode har vi plukket ut de fem aksjene som har steget mest.

Analysen viser at utfallsrommet er enormt. Den aksjen som steg mest i verdi over de 11 tiukersperiodene, hadde en kursoppgang på 340 prosent. Den aksjen som falt mest over alle periodene, mistet 85,1 prosent av verdien sin.

Slik kommer du i gang med Dagens Næringslivs Fantasyfond
Aksjespillreporter Kim Ingwersen forteller deg hvordan du bruker DNs aksjespill Fantasyfond.
02:09
Publisert:

Både vinner- og taperaksjen illustrerer oppside- og nedsiderisikoen i aksjemarkedet. Petrolia SE er et knøttlite selskap, som eier 49,9 prosent i oljeselskapet Petrolia NOCO. Da det i sommer ble funnet olje på Dugong-feltet vest for Florø, hvor Petrolia NOCO eier 20 prosent, gikk aksjekursen til Petrolia SE rett i været.

Med Petrolia SE i porteføljen hadde sjansen for seier i aksjekonkurransen økt betraktelig. Analysen til DN viser at Petrolia SE ville vært den beste aksjen i syv av 11 vinnerporteføljer, og nummer to i den åttende. Men risikoen i en slik aksje er enorm. Hvis det ikke hadde blitt funnet olje på Dugong-feltet, ville historien blitt en helt annen enn 340 prosent kursoppgang.

Insr Insurance Group meldte 29. juni at Finanstilsynet vurderer å trekke tilbake forsikringsselskapets konsesjon. Det førte til at kursen kollapset, med et fall på 85 prosent på det meste målt over perioden DN har analysert.

Det er visse felles kjennetegn på aksjene som inngår i vinnerporteføljene:

  • De er små, målt i markedsverdi.
  • Verdien er følsom for utfallet i enkeltsaker. Det kan for eksempel være om man finner olje eller ikke, om en kontrakt vinnes eller ikke eller om man lykkes med refinansiering.
  • Kursen svinger enormt. Disse aksjene kan være i toppen én periode og i bunnen i en annen periode.

Men skal man vinne aksjespillet til DN, kommer man ikke utenom slik aksjer. Da må man ta maksimalt med risiko, i den forstand at man må satse på aksjer som svinger mye. Velger man flere enn fem aksjer, reduserer man risikoen, men også sannsynligheten for å vinne.

Hvis det var lov til å velge bare én aksje, ville det vært det mest rasjonelle å gjøre for å vinne konkurransen. Den porteføljen med fem aksjer som gjør det best i simuleringen til DN, ga en avkastning på 162 prosent. Men Petrolia SE alene steg i den tiukersperioden med 309,1 prosent.

Fantasyfond er en god anledning til å lære hvordan aksjemarkedet fungerer og forstå risikoen ved å investere i aksjer. Det er imidlertid viktig å være bevisst på at aksjekonkurransen gir incentiver til å gjøre det stikk motsatte av hva en fornuftig aksjeinvestor bør gjøre:(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

  • I konkurransen er det viktig å ha få aksjer for å maksimere risikoen. I virkeligheten gjelder det å holde mange aksjer for å redusere risikoen knyttet hvert enkelt selskap.
  • I konkurransen er det ingen nedside ved å ta risiko. Det eneste man risikerer er å ikke vinne. I virkeligheten er nedsiden ved å investere i aksjer høy. Man kan tape hele investeringen, for aksjene blir verdiløse hvis selskapet går konkurs. Har man lånt penger for å investere aksjer, er risikoen enda høyere, for da risikerer man å bare sitte igjen med gjelden.
  • I konkurransen gjelder det å tenke kortsiktig, den varer bare i ti uker. I virkeligheten bør man investere i aksjer med flere år som investeringshorisont.
  • I konkurransen er det ingen kostnader ved å kjøpe og selge aksjer. I virkeligheten er det transaksjonskostnader som spiser av avkastningen din.
  • I konkurransen vil den som har mest flaks med sine risikable veddemål vinne. I virkeligheten er den disiplinerte og langsiktige investoren, som veier avkastning mot risiko på den beste måten, vinneren.