«Etter et rart år er det en fristende logikk å se på markedene som et skue», skriver The Economist på lederplass. Det er ikke fakta og realiteter som teller. Finansmarkedene styres derimot av forestillinger og fortellinger.

Bloomberg skriver om det som omtales som «identitetsinvesteringer»:

«Oppgang eller nedgang, den spektakulære veksten og betydningen til sosiale grupper på nettet, og den fascinasjonen de har skapt er den virkelige arven fra 2021 for finansverden.»