DNB bruker premier, stillingsinstrukser og interne måltall for å få eiendomsmeglere og bankansatte til å henvise kunder til hverandre.

Ifølge stillingsinstruksen til en eiendomsmegler i DNB skal hen «være ansvarlig for å formidle flest mulig boliglån og plasseringer av overskuddslikviditet, ved å henvise til bankens kunderådgivere». Punktet står som nummer tre av elleve punkter i instruksen DN har fått tilgang til. Det er derfor ingen tvil om at dette er viktig for DNB.