Etter å ha gransket siden november leverer jusprofessor Finn Arnesen tirsdag rapporten om Nav-skandalen til arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen. I oktober i fjor ble det kjent at minst 85 personer er dømt for trygdesvindel på uriktig grunnlag, 48 av dem til ubetinget fengsel. Nær 2000 personer har urettmessig fått krav om tilbakebetaling av trygdepenger.

De dømte hadde tatt med seg trygdepenger til andre EØS-land, noe Nav mente var ulovlig.