Etter det Dagens Næringsliv kjenner til har forsvarssjefen lagt en tilråding på forsvarsminister Bjørn Arild Grams bord om å si nei til anskaffelse av stridsvogner. I stedet bør Norge anskaffe nye helikoptre og langtrekkende ild til Hæren, er rådet.

Hærens ledelse er i harnisk og legger nå et voldsomt press på Kristoffersen for å få ham til å trekke tilrådingen. Samtidig har Kristoffersen sterk støtte i forsvarsstaben.

Hærens ledelse er i harnisk

Saken slår ned som en politisk bombe fordi Solberg-regjeringen og et politisk flertall på Stortinget i sin tid ga klarsignal for anskaffelse av stridsvogner.