Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen har lenge stilt spørsmål ved hvor klokt det er å anskaffe nye stridsvogner for bedre å forsvare Nord-Norge. Nå går han et skritt lenger og advarer direkte mot innkjøp og mener det kan bli en storstilt feilinvestering til mange milliarder kroner. Diesen har skrevet en betenkning som blir tilgjengelig som Civita-notat.

Regjeringen har i langtidsplanen for Forsvaret, den som Stortinget har sendt i retur, lagt opp til anskaffelse av nye stridsvogner fra 2025.