Uvarslede russiske militærøvelser stadig lenger vest i Norskehavet. Dette kan ses som sabelrasling for å markere Russland som stormakt. Men øvelser og provokasjoner kan også ses som tegn på nervøsitet og reaksjon på at USA setter et stadig tydeligere militært fotavtrykk i Norge.