Et selskap er konkurs når det er insolvent. To krav må være oppfylt for at det foreligger insolvens. Det ene er «at skyldneren ikke kan oppfylle sine forpliktelser etter hvert som de forfaller». Selskapet har altså ikke likviditet til å betale sine regninger når de forfaller.