Det internasjonale energibyrået (IEA) har levert sin årlige Global Gas Security Review, sammen med en vurdering av utsiktene for gassmarkedene. Russlands krig mot Ukraina og den parallelle energikrigen mot Europa har skapt en helt ekstrem situasjon i det globale gassmarkedet.

Analysen til IEA viser at det er tre betingelser som må oppfylles for at EU skal unngå en omfattende mangel på gass i vinter. Det er lagt til grunn at Russland stopper all eksport av gass til Europa fra og med november, noe som fremstår som en meget realistisk forutsetning.