DN har gjort en opptelling som viser at de tolv største advokatselskapene som spesialiserer seg på forretningsjus, har utnevnt 32 nye partnere. Syv av dem var kvinner, altså færre enn hver fjerde. Ifølge Advokatbladet økte kvinneandelen med 0,4 prosent mellom 2016 og 2018 i de 25 største advokatselskapene.